ກອງປະຊຸມສະຫລຸບຜົນ ຂອງການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 2

  • Post author:
  • Post category:Uncategorised

ໃນວັນທີ 05 ເມສາ 2019, ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບຜົນ ຂອງການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ຄັ້ງທີ 2. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສະຫວັນ ຫານພົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກົມເຕັກນິກຂອງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ…

Continue Readingກອງປະຊຸມສະຫລຸບຜົນ ຂອງການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 2

ກອງປະຊຸມເປີດການປະຕິບັດງານ (Kick off) ໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີສອງ

  • Post author:
  • Post category:Uncategorised

ໃນວັນທີ 26 ມີນາ 2019, ທີ່ ສະໂມສອນຫ້ອງການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມເປີດການປະຕິບັດງານ (Kick off) ໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີສອງ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ສຸລິວົງ ໄຊຍະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ແລະ ທ່ານ Mark Austin, ຫົວໜ້າແຜນງານ…

Continue Readingກອງປະຊຸມເປີດການປະຕິບັດງານ (Kick off) ໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີສອງ

ຄະນະປະສານງານ ແລະ ທີມງານທີ່ປຶກສາ ຂອງຫ້ອງການປະສານງານຂັ້ນສູນກາງລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກພາກສະໜາມທີ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ.

  • Post author:
  • Post category:Uncategorised

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 22 ມີນາ 2019 ຄະນະປະສານງານ ແລະ ທີມງານທີ່ປຶກສາ ຂອງຫ້ອງການປະສານງານຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ເພື່ອນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ຂອງໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ. ຈຸດປະສົງຂອງການລົງເຮັດວຽກພາສະໜາມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ເພື່ອ ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການຕິດຕາມການປະເມີນຜົນ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງແຜນປີ 2019 ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການນຳໃຊເແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນໂຕຊີ້ວັດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານປະສານງານທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ…

Continue Readingຄະນະປະສານງານ ແລະ ທີມງານທີ່ປຶກສາ ຂອງຫ້ອງການປະສານງານຂັ້ນສູນກາງລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກພາກສະໜາມທີ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ.