You are currently viewing ລົງຢຽມຢາມການຈັດຕັ້ງປະຕິປັດໂຄງການການ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນ Mission ຄັ້ງທີ 9

ລົງຢຽມຢາມການຈັດຕັ້ງປະຕິປັດໂຄງການການ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນ Mission ຄັ້ງທີ 9

  • Post author:
  • Post category:Uncategorised

ໃນວັນທີ 9 ກຸມພາ 2023 ທີ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ຂັ້ນວິຊາການຮ່ວມກັບທີມງານຊ່ຽວຊານຈາກທະນາຄານໂລກ, ທີມງານຜູ້ປະສານຂັ້ນສູນກາງ, ຜູ້ປະສານງານນະຄອນຫຼວງ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນ ປິດ ພົມເພັດ, ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີ ທ່ານ ບິງ ຖັງ ກາວ ຫົວຫນ້າ ທີ່ປຶກສາ ຂອງທະນາຄານໂລກ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ, ທ່ານ ພູທອນ ສິຣິພັນທອງ ຫົວຫນ້າຜູ້ປະສານງານຂັ້ນສູນກາງຂອງໂຄງການ ພ້ອມທັງແຂກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ການກຳນົດພື່ນທີ່ເປົ້າໝາຍໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການກະກຽມໂຄງການໃຫມ່ (Small Green Agriculture Competitiveness Project) ໂດຍ ທ່ານ ສອນໄຊ ກົມໄຊຊະນະ ຫົວຫນ້າປະສານໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສີນຄ້າ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄະນະດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນຈາກກຸ່ມຜູ້ຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຢູ່ບ້ານ ນາລ້ອງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ໄປຢ້ຽມຢາມ ສອບຖາມຂໍ້ມູນປະຊາຊົນກຸ່ມຜູ້ລ້ຽງງົວ ຢູ່ ບ້ານນາຝາຍ, ເມືອງປາກງື່ມ.