You are currently viewing ລົງຢຽມຢາມການຈັດຕັ້ງປະຕິປັດໂຄງການການ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນ Mission ຄັ້ງທີ 9

ລົງຢຽມຢາມການຈັດຕັ້ງປະຕິປັດໂຄງການການ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນ Mission ຄັ້ງທີ 9

  • Post author:
  • Post category:Uncategorised

ໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2023 ຜ່ານມາ ທີ່ພະແນກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ແຂວງວຽງຈັນ ທີມງານໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານຈາກທະນຄານໂລກ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວລົງຕິດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ແຂວງວຽງຈັນ. ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບໂດຍທ່ານ ສົມອົກ ໜໍ່ຈະເລີນ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນ, ມີທ່ານ ບິງ ຖັງ ກາວ ຫົວໜ້າທີ່ປຶກປຶກສາ ທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີທີມຊ່ຽວຊານ, ທີມງານຈາກໂຄງການ ພ້ອມພະນັກງານຂະແໜງການຂອງພະແນກ ເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບຂໍ້ມຸນກ່ຽວກັບໂຄງການ ໂດຍ ທ່ານ ອຸ່ນລ້ຳ ຫຼວງກອງຄຳ ຫົວໜ້າຜູ້ປະສານງານໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນຄ້າ ຂອງແຂວງວຽງຈັນ, ໃນທີ່ປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ. ແລະ ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ ທີມງານດັ່ງກ່າວໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ຟາມງົວ ທີ່ບ້ານ ດອນກວດ, ເມືອງທຸລະຄົມ ແລະ ໄປຢ້ຽມຢາມ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ທີ່ບ້ານ ໂພນຄຳ, ເມືອງ ເມືອງທະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ.