ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ

5 ແຂວງພື້ນທີ່ເປົ້້າໝາຍຂອງໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ປະກອບມີ:

  1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ເມືອງໄຊທານີ, ເມືອງປາກງື່ມ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ.
  2. ແຂວງວຽງຈັນ: ເມືອງທຸລະຄົມ.
  3. ແຂວງໄຊຍະບູລີ: ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ເມືອງຊຽງຮ່ອນ, ເມືອງພຽງ ແລະ ເມືອງປາກລາຍ.
  4. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ: ເມືອງປາຊັນ, ເມືອງບໍລິຄັນ ແລະ ເມືອງທ່າພະບາດ.
  5. ແຂວງຄຳມ່ວນ: ເມືອງໄຊບົວທອງ, ເມືອງມະຫາໄຊ ແລະ ເມືອງຍົມມະລາດ.