You are currently viewing ຄະນະທີມງານທະນາຄານໂລກ ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ

ຄະນະທີມງານທະນາຄານໂລກ ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ

  • Post author:
  • Post category:Uncategorised

ໃນວັນທີ 06 ກັນຍາ 2022, ຄະນະທີມງານທະນາຄານໂລກ ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ ນຳໂດຍ ທ່ານ ອາເລກສເດີ ຄຣີມເມີ (Alexander Kremer) ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ດິນາ ອຸມາລີ-ດີນິງເກີ (Dina Umali-Deininger) ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກະສິກໍາຂອງທະນາຄານໂລກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ. ໃນໂອກາດນີ້ຄະນະທີມງານທະນາຄານໂລກຍັງໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຄຳນັບ ທ່ານ ພູວົງ ບຸນຊູ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ, ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າປະສານງານສູນການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຊ່ຽວຊານໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ພູວົງ ບຸນຊູ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕ້ອມຮັບ ແລະ ຊົມເຊີຍ ການລົງເຮັດວຽກຂອງທີມຂອງງານທະນາຄານໂລກໃນຄັ້ງນີ້ ເຊີ່ງແຂວງວຽງຈັນແມ່ນໜື່ງໃນແຂວງເປົ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສີນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ ຄະນະທີມງານທະນາຄານໂລກລົງຢ້ຽມຢາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຢູ່ ບ້ານຈຸ້ມ ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງເປັນບ້ານນື່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການເຊິ່ງໃນນັ້ນມີ: ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ, ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ, ກຸ່ມຜະພຶດຜັກ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ໂຮງສີເຂົ້າມະໂນລາ ບ້ານປາກຫາງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ, ທີ່ໄດ້ຮັບທືນສົມທົບຈາກໂຄງການຈຳນວນ 100,000 ໂດລາ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການຊື້ເຄື່ອງອົບເຂົ້າເປືອກ ແລະ ໂຮງສີເຂົ້າໃຫມ່.