You are currently viewing ຄະນະທີມງານທະນາຄານໂລກ ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ

ຄະນະທີມງານທະນາຄານໂລກ ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ

ໃນວັນທີ 06 ກັນຍາ 2022, ຄະນະທີມງານທະນາຄານໂລກ ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ ນຳໂດຍ ທ່ານ ອາເລກສເດີ ຄຣີມເມີ (Alexander Kremer) ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ດິນາ ອຸມາລີ-ດີນິງເກີ (Dina Umali-Deininger) ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກະສິກໍາຂອງທະນາຄານໂລກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ. ໃນໂອກາດນີ້ຄະນະທີມງານທະນາຄານໂລກຍັງໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຄຳນັບ ທ່ານ ພູວົງ ບຸນຊູ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ, ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າປະສານງານສູນການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຊ່ຽວຊານໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ພູວົງ ບຸນຊູ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕ້ອມຮັບ ແລະ ຊົມເຊີຍ ການລົງເຮັດວຽກຂອງທີມຂອງງານທະນາຄານໂລກໃນຄັ້ງນີ້ ເຊີ່ງແຂວງວຽງຈັນແມ່ນໜື່ງໃນແຂວງເປົ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສີນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ ຄະນະທີມງານທະນາຄານໂລກລົງຢ້ຽມຢາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຢູ່ ບ້ານຈຸ້ມ ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງເປັນບ້ານນື່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການເຊິ່ງໃນນັ້ນມີ: ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ, ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ, ກຸ່ມຜະພຶດຜັກ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ໂຮງສີເຂົ້າມະໂນລາ ບ້ານປາກຫາງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ, ທີ່ໄດ້ຮັບທືນສົມທົບຈາກໂຄງການຈຳນວນ 100,000 ໂດລາ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການຊື້ເຄື່ອງອົບເຂົ້າເປືອກ ແລະ ໂຮງສີເຂົ້າໃຫມ່.

ຕອບກັບ