ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຂັ້ນຕອນການຂຽນແຜນການລົງທຶນຂອງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ

ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຂັ້ນຕອນການຂຽນແຜນການລົງທຶນຂອງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 06 ເຖີງ 09 ແລະ ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2020, ຄະນະປະສານງານໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຂັ້ນຕອນການຂຽນແຜນການລົງທຶນ ຂອງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ຢູ່ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ພູທອນ ສິຣິພັນທອງ, ຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ...
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື Geo-mapping Technology  ແລະ Geo-tagging Technology

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື Geo-mapping Technology ແລະ Geo-tagging Technology

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຫາ ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ. ທີມງານໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື Geo-mapping Technology  ແລະ Geo-tagging Technology. ໃນການເຂົ້້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ ນໍາທີມໂດຍ ທ່ານ ທິບພະວົງ ອຸ່ນຫລ້າ ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ...
ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້້າຮ່ວມທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າການຜະລິດກະສິກຳ ທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ.

ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້້າຮ່ວມທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າການຜະລິດກະສິກຳ ທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 06 ຫາ ວັນທີ 13 ມັງກອນ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ. ທີມງານໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າການຜະລິດກະສິກຳ ນຳບັນດາໂຄງການ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າຂອງຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິດບັດຜ່ານມາ ແລະ ໂຄງການທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນ. ໃນການທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ ນຳທີມໂດຍ ທ່ານ ...
ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການປະເມີນກຸ່ມຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ດ້ານເຕັກນິກການສຳຫຼວດອອກແບບຊົນລະປະທານ ປີ 2019 ແລະ ວາງແຜນກິດຈະກຳ ປີ 2020

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການປະເມີນກຸ່ມຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ດ້ານເຕັກນິກການສຳຫຼວດອອກແບບຊົນລະປະທານ ປີ 2019 ແລະ ວາງແຜນກິດຈະກຳ ປີ 2020

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 ພະຈິກ ເຖີງ 22 ພະຈິກ 2019 ຫ້ອງການປະສານງານຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການປະເມີນກຸ່ມຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ດ້ານເຕັກນິກການສຳຫຼວດອອກແບບຊົນລະປະທານ ປີ 2019 ແລະ ວາງແຜນກິດຈະກຳ ປີ 2020 ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 18 ເຖີງ 22 ພະຈິກ 2019. ...